Hệ thống trang trại

Trại Heo Vĩnh Tân 1

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Email: traivinhtan01@gmail.com

 

Trại Heo Vĩnh Tân 2

Địa chỉ: Ấp Sông Xoài 2, Xã Sông Xoài, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR - VT

Email: traivinhtan02@gmail.com

Mobile: 0643.940.698                 Fax: 0643.940.693

 

Trại Heo Vĩnh Tân 3

Địa chỉ: Ấp Cây Dừng, Xã Hiếu Liêm, Huyện Tân  Uyên, Tỉnh Bình Dương

Email: traivinhtan03@gmail.com

 

Trại Heo Vĩnh Tân 5

Địa chỉ: Ấp Tân Minh, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Email: traivinhtan05@gmail.com

 

Trại Heo Vĩnh Tân 6

Địa chỉ: Ấp Tân Minh, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

Email: traivinhtan06@gmail.com